Patiorelax

Polityka Prywatności dla PatioRelax

Wstęp

W PatioRelax (www.patiorelax.pl) szanujemy prywatność naszych użytkowników i jesteśmy zaangażowani w ochronę danych osobowych zbieranych na naszej stronie internetowej. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy, jak je używamy, przechowujemy i chronimy, oraz jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi.

Zbieranie Danych

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres dostawy
 • Dane dotyczące płatności
 • Informacje o korzystaniu ze strony (przez pliki cookie i podobne technologie)

Użycie Danych

Dane osobowe użytkowników mogą być używane do:

 • Realizacji zamówień i zarządzania kontem klienta
 • Udzielania wsparcia klientom
 • Przesyłania informacji marketingowych (jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę)
 • Ulepszania i personalizacji doświadczeń na stronie

Przechowywanie i Ochrona Danych

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych użytkowników. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne, aby zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, modyfikacji, ujawnieniu lub zniszczeniu danych osobowych.

Udostępnianie Danych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie:

 • Dostawcom usług działającym w naszym imieniu (np. firmom kurierskim)
 • W przypadkach wymaganych przez prawo

Prawa Użytkownika

Użytkownicy mają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Sprostowania nieprawidłowych danych
 • Usunięcia danych (w pewnych okolicznościach)
 • Ograniczenia przetwarzania
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Przenoszenia danych

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie.

Data wejścia w życie

Polityka Prywatności wchodzi w życie [15.02.2024].